Ưu đãi trong nước và nước ngoài dành cho chủ thẻ Eximbank JCB
Chi tiết chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank