Ưu đãi cùng thẻ Eximbank MasterCard tại Lotte Cinema
Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank