Khai mạc World Cup 2018 cùng thẻ tín dụng Eximbank tại Nguyễn Kim
Chi tiết chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank