Mua sắm cùng VinID & thẻ Eximbank Visa. Cơ hội đi Nga xem FIFA World Cup
Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank