Ưu đãi dành cho chủ thẻ Eximbank MasterCard tại nước ngoài
Chi tiết chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank