Nhà /Đất rao bán:

242 Bình Thới, P.10,Q.11, Tp.HCM

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

Đơn vị bán đấu giá

7.205 (40m – NH 70m x 107m)    
Cấu trúc
Hầm + 4 tầng
(DTSD : 11.900m2)
Liên hệ Phòng Quản lý và Khai thác tài sản : 028.39 30 36 38