Nhà /Đất rao bán:

NHÀ SỐ 42/10 NÚI MỘT, PHƯỜNG PHƯỚC TIẾN, TP.NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

Đơn vị bán đấu giá

347,2 m2 6.613.118.000 VNĐ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thuộc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

Cấu trúc

Nhà trệt
Liên hệ Phòng Kinh doanh: 028 39 30 32 64