Nhà /Đất rao bán:

NHÀ SỐ 53 HƯNG PHÚ, PHƯỜNG 08, QUẬN 8, TP.HCM

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(#4,17m x #12,66m) = 59 m2  

Cấu trúc:

02 tầng + sân thượng
Liên hệ Phòng Kinh doanh: 08 39 30 32 64