Nhà /Đất rao bán:

QSDĐ 126,6M2 (THỬA SỐ 102, TBĐ SỐ 34) VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI TỔ 29A, KHU 2A, PHƯỜNG CẨM PHÚ, TP. CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(13,8m, tóp hậu 13,2m x 10,9m)=126,2 m2  

Hiện trạng

Nhà 2 tầng (DTXD: 63m2)
Liên hệ Phòng Quản lý và Khai thác tài sản : 028.39 30 36 38