Nhà /Đất rao bán:

SỐ 59/34/7 (SỐ CŨ 04) HOÀNG DIỆU, VĨNH NGUYÊN, TP. NHA TRANG

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(3,6m x 23m) = 82,98m2  

Hiện trạng

2 tầng (DTSD: 60,34 m2)
Liên hệ Phòng Kinh doanh: (08) 39303264