Nhà /Đất rao bán:

02 LÔ ĐẤT 2.589M2 (THỬA SỐ 1044, 738, 739,542; TBĐ SỐ 4) QUỐC LỘ 91, PHƯỜNG PHƯỚC THỚI, QUẬN Ô MÔN, TỈNH CẦN THƠ

Diện tích

Cấu trúc

(#28m – nở hông, dài #78m) = 2.589 m2 Đất trống
Liên hệ Phòng Kinh doanh: 08 39 30 32 64