Nhà /Đất rao bán:

02 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI SỐ 346 QUỐC LỘ 62, PHƯỜNG 6, TP.TÂN AN, TỈNH LONG AN
  • Quyền sử dụng 488m2 đất (thửa số:4018, tờ bản đồ số:03)
  • Quyền sử dụng 393m2 đất (thửa số: 1361; tờ bản đồ số:03)

Diện tích

Cấu trúc

(8,2m - nở hậu 25m x 50m) = 881 m2 (02 lô đất nằm liền kề) 03 tầng - (DTSD: 645,7m2)
Liên hệ Phòng Quản lý và Khai thác tài sản : 028.39 30 36 38