Nhà /Đất rao bán:

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI 564 KHU PHỐ BÌNH QUÂN I, PHƯỜNG 4, THỊ XÃ TÂN AN (NAY LÀ TP. TÂN AN), TỈNH LONG AN

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(10,07m x 55,3m) = 534,2 m2  

Cấu trúc:

Trệt - (DTSD: 88,62m2)
Liên hệ Phòng Kinh doanh: 08 39 30 32 64