Nhà /Đất rao bán:

QSDĐ 563,4 M2 & NHÀ TẠI SỐ 37, TỔ 1, ẤP LÒ VÔI, XÃ PHƯỚC HƯNG, LONG ĐIỀN, BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(16,18m, tóp hậu 16,07m x 35,67m) = 563,4 m2  

Cấu trúc

Trệt + 3 lầu
Liên hệ Phòng Kinh doanh: ĐT: 39303263 hoặc 39303264