Nhà /Đất rao bán:

02 QSDĐ 4.337M2 (THỬA SỐ 54,144; TBĐ 17) & NHÀ XƯỞNG TẠI XÃ KIM LONG, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BR-VT

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(#34m x #150m) = 4.337 m2  

Cấu trúc

Nhà xưởng
Liên hệ Phòng Quản lý và Khai thác tài sản : 028.39 30 36 38