Nhà /Đất rao bán:

05 QSDĐ 3.988M2 (THỬA SỐ 85, 282, 220, 219 ,236; TBĐ 42) & NHÀ XƯỞNG TẠI XÃ XÀ BANG, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BR-VT

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(#10m (nở hậu) x #85m) = 3.988 m2  

Cấu trúc

Nhà xưởng
Liên hệ Phòng Quản lý và Khai thác tài sản : 028.39 30 36 38