Nhà /Đất rao bán:

03 LÔ ĐẤT TẠI ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG PHƯỚC HƯNG, THỊ XÃ BÀ RỊA, TỈNH BR-VT
  • Lô đất 3.457,2 m2 ¬ thửa số 95,110,112,109,108,105; tờ bản đồ số 28
  • Lô đất 15.328 m2 tờ bản đồ số 28
  • Lô đất 971,8 m2 thửa số 106, tờ bản đồ số 28 )

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

Tổng DT: 19.757m2  

Cấu trúc

Nhà ở và đất trống (03 lô đất nằm kề)
Liên hệ Phòng Kinh doanh: ĐT: 39303263 hoặc 39303264