Nhà /Đất rao bán:

NHÀ SỐ 492 NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG, PHƯỜNG NGHĨA LỘ, TP. QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

4,4 (nở hậu 20m) x 58 = 638,95 m2  

Cấu trúc

3 tầng, móng BTCT, Khung BTCT, sàn BTCT, mái lộp tôn, tường xây gạch (DTXD: 171,3m2; diện tích sử dụng: 525,50m2)
Liên hệ Phòng Kinh doanh: 08.39303264