Nhà /Đất rao bán:

NHÀ SỐ 310 ĐẶNG THAI MAI, ĐÔNG VINH, HƯNG ĐÔNG, TP.VINH

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(5,44m, nở hậu 11,45m x 82,06m)= 717,8m2  

Cấu trúc

2 Tầng; (DTSD:200m2)
Liên hệ Phòng Quản lý và Khai thác tài sản : 028.39 30 36 38