Nhà /Đất rao bán:

QSDĐ 1.031M2 ĐẤT Ở (THỬA ĐẤT SỐ 01) TẠI KHU CÔNG TY VẬT TƯ, PHỐ THÔN GỐT, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TỈNH HÀ TÂY (HÀ NỘI)

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

29m (tóp hậu 23m) x 36m = 1.031 m2  

Cấu trúc

Đất trống
Liên hệ Phòng Quản lý và Khai thác tài sản : 028.39 30 36 38