Nhà /Đất rao bán:

QUYỀN SỬ DỤNG 200M2 ĐẤT (THỬA SỐ 5-395 , TBĐ 01 XÃ PHÚ MỸ) TẠI LÔ SỐ 5A, NGUYỄN VĂN LINH, PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(10m x 20m) = 200 m2  

Cấu trúc

Đất trống
Liên hệ Phòng Quản lý và Khai thác tài sản : 028.39 30 36 38