Nhà /Đất rao bán:

LÔ ĐẤT TẠI SỐ 1052 TỈNH LỘ 43, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG BÌNH CHIỂU, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(6,13m, NH 29,79m x dài 64,4m)= 1.171,7 m2  

Cấu trúc

Nhà trệt (nát)
(DTSD:179,7m2)
Liên hệ Phòng Quản lý và Khai thác tài sản : 028.39 30 36 38