Nhà /Đất rao bán:

03 LÔ ĐẤT TẠI ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU,THỊ TRẤN LONG ĐIỀN, BR-VT
  • Lô đất 822,9m2 (thửa số 26659.52.74, tờ bản đồ số 52)
  • Lô đất 965,9m2 (thửa số 26659.52.08, tờ bản đồ số 52)
  • Lô đất 975,7m2 (thửa số 26659.52.75, tờ bản đồ số 52)
Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

+ Lô đất 822,9 m2 (thửa số 26659.52.74, tờ bản đồ số 52): (15m – nở hậu 20m x #47,89m) = 822,9 m2
( Trong đó: 200 m2 đất ở, 622,9 m2 đất CLN)
+ Lô đất 965,9m2 (thửa số 26659.52.08, tờ bản đồ số 52): (41,32m – nở hậu 45m x #22,5m) = 965,9 m2
(Trong đó: 300 m2 đất ở và 665,9 m2 CLN)
+ Lô đất 975,7m2 (thửa số 26659.52.75, tờ bản đồ số 52): (18,32m – nở hậu 21,32 x #49m) = 975,7 m2

 

Cấu trúc
Đất trống
(03 lô đất nằm liền kề)
Liên hệ Phòng Quản lý và Khai thác tài sản : 028.39 30 36 38