Nhà /Đất rao bán:

THỬA ĐẤT SỐ 416, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 29, 30, XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG, H.HÓC MÔN, TP HCM

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(6m x 40m) = 237 m2

 

Cấu trúc
Đất trống
Liên hệ Phòng Kinh doanh: 08 39 30 32 64