Nhà /Đất rao bán:

Bản tin nhà đất - Quảng Ninh
1
QSDĐ 350,1 M2 (THỬA SỐ 93, TBĐ SỐ 34) VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI TỔ 29, KHU 2, PHƯỜNG CẨM PHÚ, TP. CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH QSDĐ 126,6M2 (THỬA SỐ 102, TBĐ SỐ 34) VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI TỔ 29A, KHU 2A, PHƯỜNG CẨM PHÚ, TP. CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH QSDĐ 60M2 VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI TỔ 1B (NAY LÀ SỐ 446 TRẦN PHÚ) PHƯỜNG CẨM THỦY, TP. CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH QSDĐ 60M2 VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI TỔ 1B (NAY LÀ SỐ 430 TRẦN PHÚ) PHƯỜNG CẨM THỦY, TP. CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH
Diện tích: (24,4m x 17,5m)=350,1 m2
Hiện trạng: Nhà cấp 4 (DTXD: 42m2)
Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại: 2,1 tỷ VNĐ
Diện tích: (13,8m, tóp hậu 13,2m x 10,9m)=126,2 m2
Hiện trạng: Nhà 2 tầng (DTXD: 63m2)
Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại: 5,2 tỷ VNĐ
Diện tích: (4m x 15m) = 60 m2
Hiện trạng: Nhà cấp 4 (DTXD: 60m2)
Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại: 6,4 tỷ VNĐ
Diện tích: (4m x 15m) = 60 m2
Hiện trạng: Nhà cấp 4 (DTXD: 60m2)
Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại: 6,8 tỷ VNĐ
Cập nhật:28/07/2015 | Chi tiết
Cập nhật:28/07/2015 | Chi tiết
Cập nhật:28/07/2015 | Chi tiết
Cập nhật:28/07/2015 | Chi tiết
1